WEBBANNER
     
 

Info Kami

Portal Direktori Sumber Komuniti ini memberikan informasi direktori perkhidmatan agensi yang terdiri daripada Badan Kerajaaan, Badan Bukan Kerajaan dan Swasta di Malaysia yang meliputi aspek kewangan, keagamaan, kesihatan, pendidikan dan lain-lain. Sasaran utama portal ini adalah untuk Pegawai Kerja Sosial Perubatan di hospital-hospital kerajaan mendapatkan informasi direktori bagi membantu pesakit yang memerlukan bantuan praktikal dan sokongan psikososial. Walaubagaimanapun, capaian portal ini juga terbuka kepada pihak awam.

Informasi yang dipaparkan dalam portal ini sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa. Pihak Jabatan Kerja Sosial Perubatan, mengalu-alukan sebarang maklum balas yang membina bagi memantapkan informasi direktori ini.

Thumbnail scroller jQuery plugin